Kronika Sportu Polskiego ukazuje się od 2000 roku. Powstaje przy udziale i pomocy Związków Sportowych, działaczy, oraz wybitnych dziennikarzy sportowych.

Jest to jedyna publikacja w Polsce dokumentująca i rejestrująca w sposób systematyczny i rzetelny, ważniejsze wydarzenia sportowe w kategoriach wiekowych – od młodzików do seniorów. Inaczej mówiąc, otrzymujecie Państwo rokrocznie kompendium wiedzy o dokonaniach polskiego sportu na tle wydarzeń międzynarodowych.

Każda z dyscyplin prezentowanych w Kronice ilustrowana jest zdjęciami w których staramy się oddać swoistego ducha każdej z nich, niepowtarzalną atmosferę zawodów i towarzyszące im wielkie emocje. Naszym celem było i jest stworzenie pozycji cennej zarówno dla sportowców, kibiców i fanów sportu, działaczy, nauczycieli – nie tylko WF, ale także wszystkich innych, zainteresowanych rolą sportu w procesie wychowawczym.

Kronika w wersji elektronicznej